V ZAHRADĚ

Místo, kde se perly mění v jahody

S pojmem přírodní zahrada nebo permakultura jsem se seznámil společně s knihou Jaroslava Svobody "Kompletní návod k vytvoření ekozahrady a rodového statku." Z celé obsáhlé publikace, kde je možné se inspirovat k realizaci různých konceptů přírodních zahrad, mi utkvělo jedno klíčové pravidlo: "Bez práce jsou koláče". Naše permakultura s pankáčskými geny má daleko k zahradám, které jsou lidé schopni vytvořit a udržovat. Ovšem moment uvědomnění si co je opravdově a nefalšovaně krásné, byl tím nejdůležitějším poznáním. Více o zahradničení v jiném stylu je možné se dozvědět na stránkách již zmíněného Jaroslava Svobody.
Pojem "otevřená zahrada" je pak možné si osvojit na www.nadacepartnerstvi.cz, přírodní zahradu a jiné zajímavosti najdete na www.lipka.cz